dijous, 21 d’agost del 2014

Línia


"I was (...) at the dividing line between the East of my youth and the West of my future."

On the Road
. Jack Kerouac, 1957.


Foto: Iratxe Álvarez

A Iratxe

La motxilla sempre en la porta,
la teua llar allà on estigues tu
perquè la portes dins.

Línia


Un moment decisiu,donar un pas 
endavant o... romandre.
Una línia,
traç en  la carretera.
Decidir tot 
en un precís instant,
si continues 
o si tornes enrere.

Partiràs, sí,
la motxilla a l’esquena?
Els records pesen,
tot records gravitant.
O soltaràs el llast?
Esdevindràs
un tot lleuger.  
             
                                   Ho faràs?                

CArme


To Iratxe

Your bag always at the door.
Your home will be wherever you go
because you carry it inside you

Line


A turning point,
take a step
Just  ahead, or... stay.
A line,
a trace on the road.
Decide everything
in a precise moment,
whether to continue
or to go back.

You’ll just go,
a bag on your back?
Heavy with memories,
weighed reminisces.
Or lay down the burden?
You will become
a total lightness.

             Will you?


                             Carmen Raimundo, 2014

divendres, 1 d’agost del 2014

Instants de llum

 “Un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota (…) cortaron la corriente, sacaron el bote, y navegaron a placer por entre las islas de la casa.”
Diciembre 1978.
Doce cuentos peregrinos. Gabriel García Márquez, 1992. Mondadori España S.A,

www.morguefile.com
Riu de llum, brolla
amara éssers  inerts,
nodreix de vida.

Brolla de nou,
saltant la gosadia,
i arrasa el seny.

Sequeral àrid
ara sòl aigualit,
riu de llum líquida.

                  Carme