dijous, 9 de febrer de 2017

Aprenent valencià: Reduplicacions

Les reduplicacions poden pertànyer a diverses categories gramaticals com, per exemple, adverbis, substantius o onomatopeies i, tal i com el seu nom indica, consisteixen en la repetició de dues estructures:

Catric-catrac 

m, onomatopeia del soroll que fa un objecte que va i ve pegant cops secs, com ara un teler, un tren, un sedàs, 
o del soroll que fan alguns talons o soles de sabates quan es camina o es balla, etc., i també del batec del cor. 

Exemple: 
- Ecatric-catrac del tren ens va anunciar la seua arribada.

Veure més ací.


Farrigo-farrago 

m, conjunt de coses mal ordenades, inconnexes, mal compreses.

Exemple:
- La teua habitació és un farrigo-farrago, ja cal que l’endreces abans que arribe la mare.

Veure més ací.


Coixim-coixam 

adv, coixejant lleugerament.
Exemple:
- Acostumava a anar coixim-coixam amunt i avall amb el seu bastó.

Veure més ací. 


Daixo-daixo 

adv, calmosament, a poc a poc, caminant lentament (és una expressió mallorquina). També "xano-xano".

Exemple:
- La dona ja era velleta i anava daixo-daixo cap a la font.

Veure més ací.


Xau-xau 

adv,

1 A poc a poc, lentament. 
També: tau-tau

Exemple:
- Camina xau-xau, sense cansar-se.

2 Així així, ni bé ni malament.

Exemple:
—Com et va la feina? —Xau-xau.

Veure més ací.

Gràcies  a la informació proporcionada per RodaMots, cada dia un mot.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada